index link

+421 905 501080
+421 903 501080
promostar@promostar.sk

Čo je to mobilná reklama ???

Pojazdná reklama je vynikajúci marketingový nástroj, pretože je cenovo efektívna, zapamätateľná a jedinečná. Toto výnimočné reklamné médium tak, ako žiadne iné, získava priaznivú reakciu ľudí a priťahuje ich pozornosť.

Keď sa cena reklamy na mobilných billboardoch porovná s cenou reklám v iných médiách, ako je tlač, rozhlas, televízia a tradičné vonkajšie reklamy, reklamné prívesy sú rozhodne jedným z najúspornejších riešení.

Ale cena nie je najdôležitejšou otázkou. Reklama musí byť účinná. Mobilná reklama má schopnosť priniesť vašu správu priamo k potenciálnym zákazníkom. S nami vaša správa prekračuje limity tradičných reklamných médií. Mobilnú reklamu nemožno vypnúť, prepnúť alebo ignorovať.

Prečo mobilná reklama funguje?

  • Mobilná reklama funguje tak, ako sľubuje. Osloví viac ľudí, než akékoľvek iné médium (okrem TV a snáď web), a ponúka lepšie zhodnotenie peňazí.
  • Svoju reklamu si môžete objednať priamo na miesta, kde sú vaši zákazníci - je to cielená reklama. To znamená, že toto médium funguje lepšie, a je z hľadiska nákladov efektívnejšie ako väčšina ostatných médií.
  • Je to samostatná reklama - váš reklamný odkaz "vyčnieva" ponad vašich konkurentov, na rozdiel od miestnych novín a rozhlasovej reklamy.
  • Reklamy na prívesoch sa nedajú vyhodiť, vypnúť alebo prepnúť. To znamená, že sú stále "na očiach" a pracujú pre vás po celý čas.
  • Žiadna iná forma lokálnej reklamy nemôže osloviť viac ľudí za takú nízku cenu. Znamená to, že môžete osloviť v priemere viac ako 150.000 ľudí za týždeň, a za cenu nižšiu ako 1 centa na osobu.
  • Či už stacionárne alebo pojazdné, reklamy na prívesoch pracujú stále.
  • Reklamy na prívesoch sú na úrovni očí a ľudské pohľady spočívajú priamo na váš odkaz - čo je hlavnou úlohou reklamy.
  • Prívesy sú veľké, pohyblivé, nezvyčajné a unikátne. A práve preto sú nezameniteľné a jedinečné už na prvý pohľad. Aj to robí reklamu na prívese výbornou pre vašu prezentáciu.
  • Inzerujete na médiu, ktoré je vnímané ako veľmi nákladné. Zvyšujete tým vašu dôveryhodnosť z pohľadu vašich zákazníkov aj konkurentov.